Chia sẻ kinh nghiệm đăng ký đề tài, phương pháp nghiên cứu và công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ kinh nghiệm đăng ký đề tài, phương pháp nghiên cứu và công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học

Ngày 16/1/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học”.

Tham dự có Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông; ba diễn giả là TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, TS. Vũ Thị Thanh Nhã, TS. Phan Huyền Trang; giảng viên trẻ và các cán bộ quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông khẳng định quan điểm phát triển của Nhà trường theo định hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng cao

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông cho biết đây là buổi đầu tiên trong chuỗi chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học nhằm khuyến khích, phát triển các hoạt động này tại trường. Phó Hiệu trưởng đã chia sẻ chiến lược khoa học công nghệ giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn 2035 của trường với những nhấn mạnh về quy định nghiên cứu khoa học của giảng viên, đầu tư tài chính, phát triển nghiên cứu khoa học trong cộng đồng học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Nhà trường về khoa học công nghệ là hiện thực hóa các giải pháp để giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH và chuyển giao tri thức, tổ chức thành công các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; Phó Hiệu trưởng khuyến khích các thầy cô đăng ký đề tài nghiên cứu các cấp và tích cực tham gia gửi bài cho tạp chí Nghiên cứu nước ngoài của trường.

Trong chương trình, ba diễn giả có nhiều thành tích về nghiên cứu khoa học là TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, TS. Vũ Thị Thanh Nhã, TS. Phan Huyền Trang đã chia sẻ kinh nghiệm về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu và xác định đề tài, công bố quốc tế. Thông qua trải nghiệm của mình với những ví dụ cụ thể, các diễn giả đã đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong từng công tác và quan trọng nhất là đưa ra những lời khuyên, góp ý cho các thầy cô. Cách tìm đề tài nghiên cứu, các bước chuẩn bị trước khi đăng ký đề tài, phương pháp nghiên cứu tối ưu, danh sách các tạp chí công bố nghiên cứu quốc tế và nhiều thông tin hữu ích khác đã được chia sẻ rất cụ thể đến khán thính giả.

 Buổi chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học đã thu hút hơn 50 giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham gia với phản hồi rất tích cực.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media