SINH VIÊN – Trang 27 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: SINH VIÊNHội nghị Chủ nhiệm các Câu lạc bộ ULIS 2017

Ngày 28/03/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Chủ nhiệm các Câu lạc bộ 2017. Tham gia có ThS. Vũ Văn Hải – Trưởng phòng CT&CTHSSV, ThS. Phạm Văn Kim – Trưởng phòng Quản