Phòng CT&CTHSSV và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tích cực triển khai hoạt động cuối năm học 2016-2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng CT&CTHSSV và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tích cực triển khai hoạt động cuối năm học 2016-2017

Ngày 02/03/2017, PGS.TS. Ngô Minh Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có buổi làm việc với Phòng CT&CTHSSV về triển khai hoạt động của Phòng và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trong thời gian tới.

Cùng dự với Phó Hiệu trưởng có toàn thể lãnh đạo và các chuyên viên của Phòng CT&CTHSSV.

2017-03-03_17-55-09

Trong cuộc họp, các lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV là ThS. Vũ Văn Hải – Trưởng phòng, ThS. Nguyễn Văn Đoàn và ThS. Nguyễn Huyền Trang – Phó Trưởng phòng đã trình bày báo cáo hoạt động, tiến độ những công việc của Phòng hiện tại ở các mảng như: công tác nhân sự; hoạt động hỗ trợ sinh viên và cựu sinh viên; xây dựng các quy định và văn bản; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; công tác chính trị và tư tưởng cán bộ; công tác quân sự địa phương với người học; kiểm định chất lượng…

Đặc biệt, hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên được các thành viên rất quan tâm. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trực thuộc Phòng CT&CTHSSV được Nhà trường chú trọng thành lập với mục đích hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho sinh viên. Theo báo cáo, Trung tâm đã xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2017 với nhiều hoạt động kết nối với doanh nghiệp (tổ chức hội thảo giới thiệu học bổng, chương trình phỏng vấn tuyển dụng, giới thiệu doanh nghiệp, tọa đàm chăm sóc sức khỏe…) và hoạt động hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Cũng trong cuộc họp, các thành viên đã tiến hành thảo luận về các hoạt động của Phòng hiện tại và đưa ra một số đề xuất với Ban Giám hiệu. Đồng thời, các công tác cần triển khai trong thời gian cuối năm học 2016-2017 như tổ chức Ngày hội việc làm 2017; truyền thông tuyển sinh 2017… cũng được đề cập và trao đổi.

2017-03-03_17-55-24

Khép lại cuộc họp, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy đã khẳng định vai trò to lớn của Phòng CT&CTHSSV cũng như Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trong sự phát triển chung của Nhà trường. Phó Hiệu trưởng đề nghị các cán bộ trong Phòng tiếp tục phát huy tinh thần làm việc hiệu quả, hợp tác và đưa ra một số ý kiến chỉ đạo cho hoạt động của Phòng trong thời gian tới.

Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media