SINH VIÊN – Trang 28 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: SINH VIÊNULIS đưa “Mùa đông ấm 2016” đến với bà con Bắc Kạn

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 và kế hoạch “Mùa đông ấm 2016” của ĐHQGHN, nhằm đẩy mạnh phong trào tình nguyện và hưởng ứng phong trào “tuổi trẻ xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, BCH Đoàn Trường Đại