Tin hoạt động Công đoàn – Trang 6 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Tin hoạt động Công đoàn

Thông báo về việc vận động quyên góp 2018

Thực hiện Công văn số 311/CĐN-CSPL ngày 07/8/2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công văn số 69/CĐĐHQGHN ngày 13/12/2018 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc quyên góp trong cán bộ, viên chức và người lao động ngành giáo