Cập nhật tình hình đăng ký trực tuyến dự thi, dự tuyển tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 vào Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cập nhật tình hình đăng ký trực tuyến dự thi, dự tuyển tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 vào Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN

Thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ xin cập nhật tình hình đăng trực tuyến dự thi, dự tuyển tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 vào Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN tính đến thời điểm 16h30 ngày 10/4/2017 như sau:

TT Chuyên ngành Chỉ tiêu đợt 1 Số thí sinh đăng ký Số hồ sơ được duyệt Ghi chú
Đào tạo thạc sĩ  
1 Ngôn ngữ Anh 20 20 20  
2 LL&PPGD BM Tiếng Anh 65 59 59  
Tổng cộng 85 79 79  
Đào tạo tiến sĩ  
1 Ngôn ngữ Anh 3 4 4  
2 LL&PPGD BM Tiếng Anh 3 2 2  
3 Ngôn ngữ Nga 3 2 2  
4 LL&PPGD BM Tiếng Nga 1 1 1  
5 Ngôn ngữ Pháp 1 0 0  
6 LL&PPGD BM Tiếng Pháp 1 0 0  
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 2 2 2  
8 LL&PPGD BM Trung Quốc 1 1 1  
Tổng cộng 15 12 12  
ĐHQGHN kéo dài thời gian mở cổng đăng ký trực tuyến đến hết 16h00 ngày 11/4/2017

Số hồ sơ đăng ký dự thi thành công: 

+ Dự thi trình độ Thạc sĩ: 79

+ Dự tuyển trình độ Tiến sĩ: 12

Lưu ý: Chỉ tiêu trên đây là chỉ tiêu tạm thời của đợt 1 năm 2017

            Chỉ tiêu đào tạo Thạc sĩ năm 2017 là 250

            Chỉ tiêu đào tạo Tiến sĩ năm 2017 là 30

ĐHQGHN sẽ có những điều chỉnh chỉ tiêu từng đợt cho phù hợp với tình hình thực tế

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN liên tục hỗ trợ thí sinh đăng ký trực tuyến kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017, đề nghị thí sinh đăng ký sớm tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn để nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Trường.

Thí sinh cần thông tin hướng dẫn đăng ký trực tuyến dự thi/dự tuyển sau đại học đợt 1 năm 2017 vui lòng truy cập tại địa chỉ:

http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/thong-tin-ho-tro-thi-sinh-dang-ky-truc-tuyen-du-thi-du-thi-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2017

Khi cần được hỗ trợ, thí sinh vui lòng liên hệ các số điện thoại, email và địa chỉ được cung cấp dưới đây:

Văn Phòng Khoa Sau đại học – Phòng 102 Nhà A3

Trường Đại học Ngoại ngữ

SĐT: (04)-66806770; (04)-37547435 

Email: sdhcfl@gmail.comsdh_dhnn@vnu.edu.vn

Website: http://saudaihoc.ulis.edu.vn