Tổng hợp đăng ký trực tuyến dự thi/ dự tuyển sau đại học đợt 1 năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng hợp đăng ký trực tuyến dự thi/ dự tuyển sau đại học đợt 1 năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Tổng hợp đăng ký trực tuyến dự thi, dự tuyển tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 vào Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN

Thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ xin tổng hợp đăng ký trực tuyến của thí sinh dự thi, dự tuyển tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 vào Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN như sau:

TT Chuyên ngành Chỉ tiêu đợt 1 Số thí sinh đăng ký Số hồ sơ được duyệt Ghi chú
Đào tạo thạc sĩ  
1 Ngôn ngữ Anh 20 20 17  
2 LL&PPGD BM Tiếng Anh 65 65 59  
  Tổng cộng 85 85 76  
Đào tạo tiến sĩ  
1 Ngôn ngữ Anh 3 2 2  
2 LL&PPGD BM Tiếng Anh 3 4 4  
3 Ngôn ngữ Nga 3 3 3  
4 LL&PPGD BM Tiếng Nga 1 1 1  
5 Ngôn ngữ Pháp 1 0 0  
6 LL&PPGD BM Tiếng Pháp 1 1 1  
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 2 0 0  
8 LL&PPGD BM Trung Quốc 1 1 1  
  Tổng cộng 15 12 12  

Số hồ sơ đăng ký dự thi thành công: 88, trong đó:

+ Dự thi trình độ Thạc sĩ: 76

+ Dự tuyển trình độ Tiến sĩ: 12

Lưu ý: Chỉ tiêu trên đây là chỉ tiêu tạm thời của đợt 1 năm 2017

Chỉ tiêu đào tạo Thạc sĩ năm 2017 là 250

Chỉ tiêu đào tạo Tiến sĩ năm 2017 là 30

ĐHQGHN sẽ có những điều chỉnh chỉ tiêu từng đợt cho phù hợp với tình hình thực tế.

Khi đã nộp xong lệ phí dự thi/dự tuyển và hoàn thành các thủ tục đăng ký theo yêu cầu nếu có, thí sinh sẽ được xét là đủ điều kiện dự thi/dự tuyển ở mục “xem  kết quả đăng ký” trong tài khoản đăng ký dự thi/dự tuyển của thí sinh tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn.

Thông tin thời gian, địa điểm và danh sách phòng thi (đối với bậc đào tạo thạc sĩ) hoặc lịch bảo vệ hồ sơ chuyên môn (đối với bậc đào tạo tiến sĩ), thí sinh vui lòng theo dõi trên trang web của khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ tại địa chỉ: http://saudaihoc.ulis.edu.vn, tại tài khoản đăng ký dự thi và thư điện tử (email) mà thí sinh đã cung cấp.

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ vào các ngày thứ Bảy 22/4/2017 và Chủ nhật 23/4/2017.

Thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ tham dự bảo vệ hồ sơ chuyên môn từ ngày 25/4 đến 09/5/2017.

Khi cần được hỗ trợ, thí sinh vui lòng liên hệ các số điện thoại, email và địa chỉ được cung cấp dưới đây:

Văn Phòng Khoa Sau đại học – Phòng 102 Nhà A3
Trường Đại học Ngoại ngữ
SĐT: (04)-66806770; (04)-37547435
Email: sdhcfl@gmail.com; sdh_dhnn@vnu.edu.vn
Website: http://saudaihoc.ulis.edu.vn