Thông báo tra cứu kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tra cứu kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2.2017

 💡  Thí sinh tra cứu kết quả tại đây  💡

  • Đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào môn Cơ bản và 10 điểm vào môn Ngoại ngữ 2.
  • Thí sinh có thể đăng ký phúc khảo từ ngày 02/10 đến 15/10/2017 tại VP Khoa Sau đại học.

>>> Mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây <<<