Các Chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức, đợt cuối tháng 5.2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các Chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức, đợt cuối tháng 5.2020

Thầy Cô đã từng mất thời gian và băn khoăn khi đưa ra một quyết định trong công việc?

Thầy Cô thấy công việc quá nhiều và nhân viên làm việc chưa thực sự hiệu quả?

Thầy Cô có thấy mình không đủ thời gian để giải quyết khối lượng công việc khổng lồ?

Thầy Cô có cảm thấy bị stress?

Để tháo gỡ những khó khăn trên và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, Thầy Cô hãy tham gia Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức. Các Thầy Cô sẽ được cung cấp những bí quyết hết sức quý báu, thiết thực từ các diễn giả có kiến thức sâu rộng, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hội trường Vũ Đình Liên

Buổi sáng các ngày: 21 (Thứ 5), 22 (Thứ 6), 26 (Thứ 3), 28 (Thứ 5) tháng 5.2020

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

*Chuyên đề 1: Phong cách làm việc với việc phân công, điều hành hoạt động của đơn vị

– Diễn giả: TS. Tạ Quang Tuấn, Phó tổng biên tập tạp chí Quản lý Nhà nước

– Thời gian: 8h ngày 21.5.2020

*Chuyên đề 2: Kĩ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo quản lý cấp Phòng, Khoa, Trung tâm

– Diễn giả: ThS. Đào Xuân Thái, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia

– Thời gian: 8h ngày 22.5.2020

*Chuyên đề 3: “Những kỹ năng cơ bản của lãnh đạo, quản lý cấp Khoa, Phòng, Ban trong đơn vị sự nghiệp”

– Diễn giả: PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Giảng viên cao cấp, Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

– Thời gian: Các ngày 26 và 28.5.2020

Trân trọng kính mời các Thầy Cô đến tham dự.

Chương trình bồi dưỡng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp nếu có sự có mặt và tham gia tích cực của Thầy Cô.