TUẦN 47, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 47, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

THỨ HAI, 18/5/2020

 

8:00 – 9:15, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:15 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn về ứng dụng CNTT trong quản trị đại học.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Thị Lan Hường (Ban Thư ký UD CNTT).

10:00 – 11:30, tại HTVũ Đình Liên

PHT. Ngô Minh Thủy tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt xét tháng 3/2020.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, đại diện lãnh đạo các đơn vị, BCN và giáo vụ khoa đào tạo có sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2020 và toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2020.

THỨ BA, 19/5/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Microsoft Việt Nam.

Thành phần tham dự: Ban Thường trực và Ban thư ký ứng dụng CNTT.

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng HCTH và Tổ trưởng Tổ xe.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Hoàng Văn Thám (P.HCTH).

14:00 – 16:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng tham dự tập huấn và chấm hồ sơ thực tập khóa QH.2016.F1 (đợt 2).

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV, cán bộ chấm hồ sơ thực tập theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 20/5/2020

 

8:00 – 11:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp Hội đồng nghiệm thu bài giảng online tiếng Trung và tiếng Hàn.

Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng theo Quyết định số 267 và 268/QĐ-ĐHNN ngày 13/01/2020 của Hiệu trưởng; các ông/bà: Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT).

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng TT&PC.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên P.TT&PC.

14:30 – 16:30, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy dự buổi bồi dưỡng viết tin – bài truyền thông cho cán bộ các đơn vị.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và cán bộ TT.CNTT-TT&HL và cán bộ phụ trách truyền thông các đơn vị (đăng ký theo Thông báo số 438/TB-ĐHNN).

THỨ NĂM, 21/5/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về hệ thống hạ tầng CNTT của Nhà trường.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Tử Huy (P.QT); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL).

8:00 – 12:00, tại HTVũ Đình Liên

Hiệu trưởng dự buổi tập huấn chuyên đề kiến thức lãnh đạo, quản lý “Phong cách làm việc với việc phân công, điều hành hoạt động của đơn vị”

Thành phần tham dự: Trưởng và Phó các đơn vị và đại biểu được mời.

8:30 – 10:00, tại HTĐại học Thương mại

PHT. Ngô Minh Thủy tham dự lễ trao bằng Cử nhân Văn bằng 2 ngành Tiếng Anh cho 65 cán bộ giảng viên Đại học Thương mại khóa QH.2017.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HTCH); Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lưu Hồng Trang (K.ĐT&BDNN) và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của hiệu trưởng) và khách mời.

THỨ SÁU, 22/5/2020

 

8:00 – 12:00, tại HTVũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi tập huấn chuyên đề kiến thức lãnh đạo, quản lý “Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, trung tâm”.

Thành phần tham dự: Trưởng và Phó các đơn vị và đại biểu được mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm PTNL.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT.PTNL.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy họp Ban chỉ đạo và Tổ thư ký chương trình thực tập Nhật Bản.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Phạm Thị Thu Hiền (P.CT&CTHSSV), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Đào Thị Nga My, Trần Thị Minh Phương, Đỗ Bích Ngọc (K.NN&VH Nhật Bản), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).