Bản tin nội bộ Quý IV/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản tin nội bộ Quý IV/2019

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2019. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019.

Đọc online: https://online.fliphtml5.com/gkypw/bpsv/?1577442975221

Download: Link.