Bản tin nội bộ Quý III/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản tin nội bộ Quý III/2020

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý III năm 2020. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa qua.

Download và đọc online: LINK