Bản tin nội bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Bản tin nội bộ

Bản tin nội bộ Quý II/2023

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý II năm 2023. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Bản tin nội bộ Quý I/2023

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý I năm 2023. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Bản tin nội bộ Quý IV/2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2022. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

ULIS FIRE JOURNAL – VOL 6

ULIS FIRE JOURNAL – Nơi tổng hợp đầy đủ nhất thông tin về các hoạt động NCKH, ĐMST, KN của học sinh sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Nơi giới thiệu các gương mặt nổi bật, các hoạt động, đề tài, dự

Bản tin nội bộ Quý III/2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý III năm 2022. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Bản tin nội bộ Quý II/2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý II năm 2022. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Bản tin nội bộ Quý IV/2021

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2021. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa