[Clip] Bản tin nổi bật quý III/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội