Bản tin nội bộ Quý IV/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản tin nội bộ Quý IV/2018

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2018. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng cuối năm 2018.

Đọc online: http://online.fliphtml5.com/gkypw/ojel/

Download: Link.

Chúc mừng năm mới 2019!