Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hệ VLVH năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hệ VLVH năm 2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định 3508/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/9/2017;

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học VLVH ngày 25/8/2019;

Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2019 quyết định điểm trúng tuyển như sau:

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Đối tượng dự thi

Điểm trúng tuyển

Số lượng trúng tuyển

Tiếng Anh

Văn bằng 2 VLVH

202

Người đã tốt nghiệp ĐH

15.20

202

 Ghi chú:

  1. Điểm xét tuyển hệ ĐH VB2 VLVH là tổng điểm thi của 2 môn thi (môn Ngoại ngữ hệ số 2) cộng điểm ưu tiên.
  2. Nguyên tắc xét tuyển: Lấy theo điểm thi từ cao xuống thấp đến điểm chuẩn xác định của từng ngành đào tạo, trong đó không có môn thi nào bị điểm 0.0.
Danh sách trúng tuyển xem tại Đây.
 
Thí sinh trúng tuyển đem theo Giấy tờ tuỳ thân để nhận Giấy báo nhập học tại Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Phòng 307, nhà A1 từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/9/2019 trong giờ hành chính (Trường không gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh qua đường bưu điện).
 
Thí sinh trúng tuyển đã nhận Giấy báo nhập học sẽ nhập học vào các ngày 11-12/9/2019 tại Phòng 308, Giảng đường A2 (thời gian từ 17h00 đến 20h00)