Tháng Tư 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Tư 2022

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 134 năm ngày Quốc tế lao động (1/5)

(QLNN) – Nhân Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2020). Tạp chí Quản lý nhà nước điểm lại dấu mốc lịch sử và ý nghĩa quan trọng các sự kiện này.