Kết quả tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 ngày 22/04/2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 ngày 22/04/2022

TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Lưu ý:
– Kết quả gồm: Điểm Môn Cơ bản (quy đổi); Các điểm thành phần môn Cơ sở; Điểm Cơ sở (quy đổi); Ngoại ngữ 2; Điểm Ngoại ngữ 2.
– Thí sinh thuộc đối tương ưu tiên đã được cộng 1 điểm vào môn Cơ bản.
– Thí sinh có thể đăng ký phúc khảo từ ngày 04/5 đến 17/5/2022 tại VP Khoa Sau đại học (P102-nhà A3). Lưu ý: Không nhận phúc khảo các môn thi trắc nghiệm.

>>> Tải mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây <<<