Tháng Hai 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Hai 2022

[UNC2022] Thông báo tổ chức hội thảo “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và trường phổ thông”

THÔNG BÁO Tổ chức hội thảo “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và trường phổ thông” “Promoting University-School Linkage: Together We Learn” Phối hợp cùng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc