Kế hoạch thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2016

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017, nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, qua đó đẩy mạnh thực hiện đề án nâng cao nhận thức sinh viên về “Tiết kiệm – Vệ sinh môi trường – Tôn sư trọng đạo”, BCH Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ triển khai chương trình thi đua “Vì thầy cô và mái trường thân yêu”. 1-page-001_0 1-page-002_0