16 học sinh THCS Ngoại ngữ đạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học cấp thành phố năm học 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

16 học sinh THCS Ngoại ngữ đạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học cấp thành phố năm học 2022-2023

Trường THCS Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa đón nhận tin vui đến từ kết quả kì thi HSG các môn văn hóa và khoa học cấp thành phố năm học 2022-2023.
Tất cả 16 học sinh tham gia của trường đã xuất sắc mang về 16 giải thưởng, trong đó có:
 02 GIẢI NHẤT: 01 Tiếng Anh, 01 Sinh học
 07 GIẢI NHÌ: 03 Tiếng Anh, 01 Sinh học, 01 Địa lý, 01 Khoa học, 01 Tiếng Nhật
 04 GIẢI BA: 03 Tiếng Nhật, 01 Vật lý
 03 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 02 Tiếng Nhật, 01 Lịch sử
THCS Ngoại ngữ đã không chỉ chứng minh thế mạnh về ngoại ngữ mà còn khẳng định vị trí trong cả những môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.