Sinh viên Phạm Hoàng Dương đạt giải Ba Nhịp cầu Hán ngữ Thế giới 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Sinh viên Phạm Hoàng Dương đạt giải Ba Nhịp cầu Hán ngữ Thế giới 2022

Trải qua 5 vòng thi với những nỗ lực, cố gắng thi đấu trước quy chế thi được cải tiến hoàn toàn mới của cuộc thi Nhịp Cầu Hán Ngữ Thế giới lần thứ 21, ULISER tài năng PHẠM HOÀNG DƯƠNG, Khoa NN&VH Trung Quốc, đã chính thức đạt Giải Ba Cuộc thi Nhịp Cầu Hán Ngữ Thế giới.

Chúc mừng Hoàng Dương đã thể hiện được bản lĩnh, trình độ hiểu biết tổng hợp về ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, văn hóa, văn học, thành tựu khoa học công nghệ, thể dục thể thao của mình và mang lại niềm tự hào cho ULIS.

Trong nhiều năm liên tiếp, Trường Đại học Ngoại ngữ đều có thí sinh đại diện Việt Nam thi chung kết thế giới và giành được kết quả tốt.

Khoa NN&VH Trung Quốc