ĐHQGHN tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học năm 2019 lần 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐHQGHN tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học năm 2019 lần 3

ĐHQGHN đã tổ chức tư vấn trực tuyến về công tác xét tuyển đại học chính quy 2019 vào 120 chương trình đào tạo bậc đại học vào ngày 18/7/2019.

Tham gia có thành viên Ban Chỉ đạo tuyển sinh, cán bộ Ban Đào tạo, Bộ phận truyền thông ĐHQGHN, cán bộ tuyển sinh các Trường ĐH thành viên/Khoa trực thuộc ĐHQGHN.

Nội dung bao gồm:

– Tư vấn các vấn đề về công tác xét tuyển, xét tuyển bổ sung của các đơn vị thuộc ĐHQGHN năm 2019.

– Tư vấn hướng nghiệp, chọn ngành/nghề đào tạo bậc đại học.

– Thông tin cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo của ĐHQGHN.

– Hướng dẫn các thủ tục điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, đăng ký bổ sung nguyện vọng xét tuyển, các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

Thí sinh có thể gửi câu hỏi ngay từ bây giờ tới địa chỉ: tsvnu@vnu.edu.vn hoặc điện thoại: (024) 37547670, máy lẻ: 527.

Xem lại video tại đây:

VNU Media