khảo thí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: khảo thí

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đặc biệt cho người học và dự thi IELTS – Khẳng định Tầm và Tâm của một tổ chức lớn!

Ngày 27/5/2018 vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) đã tổ chức kỳ thi thử IELTS của IDP cho gần 300 học sinh, sinh viên và người học tiếng Anh từ trong và ngoài trường. Đây là

Khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam cho giảng viên trường

Ngày 21/11/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam