Bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi VSTEP.3-5 theo nhiệm vụ của Đề án NNQG – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi VSTEP.3-5 theo nhiệm vụ của Đề án NNQG

Ngày 23/7/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh (ĐGNLTA) từ bậc 3 đến bậc 5 (VSTEP.3-5) theo Khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam theo nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khảo thí, giảng viên và các học viên tham gia khóa bồi dưỡng. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Quỳnh Yến – Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí đã gửi lời gửi lời chào mừng các học viên và hy vọng các thầy cô tích cực tích lũy kiến thức để nâng cao nghiệp vụ, giúp ích công tác chuyên môn sau này.

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5) có sự tham gia của 40 học viên đến từ trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, trường Đại học Hà Nội, trường Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Tây Bắc, trường Đại học Thủ Đô, trường Đại học Hồng Đức, trường Đại học Vinh, trường Đại học Hải Phòng. Đây là khóa học nằm chương trình các khóa bồi dưỡng cán bộ Chấm thi nói và Viết theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo Nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia bao gồm: Khoá bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng đề thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5), Khoá bồi dưỡng cán bộ chấm thi Viết theo định dạng đề thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5), Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng đề thi ĐGNLTA bậc 2 (VSTEP.2), Khoá bồi dưỡng cán bộ chấm thi Viết theo định dạng đề thi ĐGNLTA bậc 2 (VSTEP.2). Thời gian triển khai các khóa bồi dưỡng này là trong tháng 7 và tháng 8.

Khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói theo định dạng bài thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5) kéo dài 180 tiết, thực hiện theo hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp. Khóa học được xây dựng nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kỹ năng Nói tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong khóa học, học viên được trang bị kiến thức về quan điểm, cách tiếp cận, lý thuyết cơ bản trong kiểm tra, đánh giá năng lực Nói tiếng Anh; kiến thức về KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với Kỹ năng Nói; kiến thức về định dạng, và quy trình thi đánh giá năng lực Nói tiếng Anh theo định dạng đề thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5); kiến thức về tiêu chí đánh giá năng lực Nói tiếng Anh, quy trình chấm điểm đánh giá năng lực Nói tiếng Anh theo định dạng đề thi ĐGNLTA từ bậc 3 đến 5 (VSTEP.3-5). Bên cạnh đó, khóa học giúp học viên phát triển đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp của người làm công tác kiểm tra, đánh giá năng lực Nói tiếng Anh của người sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media