Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 12/09/2018, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã có buổi làm việc với các đại diện của Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN để chia sẻ về các vấn đề liên quan.

Tham dự buổi làm việc với Hiệu trưởng có Trưởng phòng đào tạo Hà Lê Kim Anh, Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Quỳnh Yến của Trung tâm Khảo thí trường Đại học Ngoại ngữ, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Nguyễn Đoàn Phượng.

Về phía đại diện Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN có sự tham dự của Phó Giám đốc Vương Thị Phương Thảo và một số cán bộ của Trung tâm.

Mở đầu buổi làm việc, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN Vương Thị Phương Thảo đã nêu lên lý do của buổi làm việc giữa hai bên và mong muốn được cung cấp các thông tin về mô hình khảo thí và các hoạt động khảo thí mà trường Đại học Ngoại ngữ đang triển khai cũng như những kế hoạch trong thời gian tới của Nhà trường về công tác khảo thí để từ đó hai bên có thể phối hợp với nhau.

Phát biểu trong buổi làm việc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cho biết hai đơn của trường Đại học Ngoại ngữ là Trung tâm Khảo thí và Phòng Đào tạo hiện đang có nhiều những sự phối hợp với các đơn vị, phòng ban trong trường về công tác khảo thí. Hiệu trưởng mong các bên tham gia sẽ có những giới thiệu chia sẻ về các mô hình khảo thí và các cách thực hiện công tác khảo thí hay và hiệu quả. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng đánh giá cao các chuỗi hoạt động làm việc của Trung tâm Khảo thí của ĐHQGHN với các Trường trực thuộc khối Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hiệu trưởng nhấn mạnh rằng công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá phải gắn liền với công tác nghiên cứu.

Cũng trong buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Ngoại ngữ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh đã có những báo cáo về các hoạt động và các sản phẩm của Trung tâm trong thời gian gần đây.

Buổi làm việc đã kết thúc tốt đẹp với những niềm tin tưởng vào năng lực làm công tác khảo thí của các bên tham gia.

                                                                                                                Đào Trung – Việt Khoa/ULIS Media