Giao lưu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Giao lưu

Đoàn đại biểu giáo viên Trung học Quảng Đông Hoa Kiều kết thúc tốt đẹp chuyến giao lưu tại THPT Chuyên Ngoại ngữ

Theo thỏa thuận hợp tác trao đổi song phương giữa Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Trung học Quảng Đông Hoa Kiều (Quảng Châu, Trung Quốc), nhận lời mời của Ban Giám hiệu Trường THPT

Đoàn học sinh và giáo viên CHLB Đức giao lưu trải nghiệm văn hóa Việt Nam cùng học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Giao lưu trao đổi học sinh giữa Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN) và Trường Albrecht-Thaer-Gymnasium (Hamburg, CHLB Đức) đã trở thành hoạt động thường niên trong chương trình ngoại khóa của hai trường. Đồng thời chương trình hợp