Phương án tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phương án tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông tin về Phương án tuyển sinh đại học năm 2020 DỰ KIẾN. Phương án chính thức sẽ được công bố sau khi được các cấp phê duyệt.

Mọi thông tin tư vấn tuyển sinh xem tại: Group Facebook, Fanpage, Website.

  • Thông tin tuyển sinh dự kiến:
  • Chi tiết Đề án Tuyển sinh dự kiến xem tại: