[Video] Giải đáp thắc mắc về tuyển sinh ĐHCQ 2020 của ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội