[Giới thiệu] Môn học “TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Giới thiệu] Môn học “TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

Các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21:

– Tiếp nhận và phân tích thông tin
– Giao tiếp hiệu quả
– Sáng tạo
– Linh hoạt và thích ứng
– Hợp tác
– Tư duy đa chiều và giải quyết vấn đề

🎉 Tất cả sẽ có trong “TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP”, khoá học lần đầu tiên được tổ chức giảng dạy tại ULIS với nội dung đặc biệt dành cho QH.2018 CLC TT23.

Hãy cùng thưởng thức trailer giới thiệu môn học và chờ đón sự xuất hiện chính thức vào tháng 9 này.
Thông báo về học phần Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp sẽ được gửi tới các bạn trong thời gian sớm nhất!