(Clip 7) Chia sẻ của bạn Dương Cao Thái Sơn – sinh viên chương trình CLC 23 Ngôn ngữ Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 7) Chia sẻ của bạn Dương Cao Thái Sơn – sinh viên chương trình CLC 23 Ngôn ngữ Nhật Bản

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019