(Clip 8) Chia sẻ của bạn Lê Thị Ngọc Ánh – sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 8) Chia sẻ của bạn Lê Thị Ngọc Ánh – sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019