Lịch công tác – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 29, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 29 từ ngày 11/1/2021 đến ngày 17/1/2021.

TUẦN 28, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 28 từ ngày 04/01/20201 đến hết ngày 10/01/2021

TUẦN 27, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 27 từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021.

TUẦN 25, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 25 từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 20/12/2020.