Lịch công tác – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 41, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo Lịch công tác tuần 41 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021.

TUẦN 39, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 39 từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 28/03/2021.

TUẦN 38, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 38 từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021.

TUẦN 37, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 37 từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021.

TUẦN 36, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 36 từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021.

TUẦN 35, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 35 từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021