Ban hành khung CTĐT đại học ngành Ngôn ngữ Anh CLC sửa đổi – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành khung CTĐT đại học ngành Ngôn ngữ Anh CLC sửa đổi

Trường ĐHNN-ĐHQGHN ban hành khung CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao bậc đại học sửa đổi ký ngày 1/8/2016.