Cán bộ trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội nhận Chứng chỉ Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo của Microsoft – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cán bộ trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội nhận Chứng chỉ Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo của Microsoft

Năm học 2016-2017, hai thành viên của nhóm chuyên gia ứng dụng CNTT của nhà trường, cô Nguyễn Thị Hải Hà, giảng viên khoa Sư phạm tiếng Anh và cô Nguyễn Thị Lan Hường, chuyên viên phòng Đào tạo, đã vinh dự đón nhận 02 “Chứng chỉ Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo của Microsoft”.

Đây là một sự ghi nhận dành cho các nhà giáo dục sáng tạo toàn cầu trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giúp người học tiếp cận và sử dụng công nghệ hiệu quả tối đa trong học tập nhằm nâng cao chất lượng học và dạy.

Các chuyên gia giáo dục sáng tạo đồng hành với Micorsoft nhằm ứng dụng các công cụ của Microsoft dành riêng cho giáo dục cũng như đóng góp những phản hồi về các sản phẩm (công cụ) của Microsoft trong giáo dục.

Khi tham gia cộng đồng MIEE, các nhà giáo dục có cơ hội: sử dụng các sản phẩm cập nhật của Microsoft; tham gia các chương trình phát triển chuyên môn (http://www.aka.ms/educast); được ghi nhận thành tích, những đóng góp lan tỏa đam mê ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục thường xuyên; giao lưu, hợp tác với các giáo viên sáng tạo trên toàn cầu; và có cơ hội tham dự diễn đàn toàn cầu được tổ chức hàng năm.

Với những ý tưởng có được từ những chương trình này, hai chuyên gia hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển ứng dụng CNTT của nhà trường trong thời gian tới.

 

4 2

3

1