Đăng ký tham gia Workshop tiền hội thảo UNC2021 số 2: Công cụ dạy học ngoại ngữ trực tuyến – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đăng ký tham gia Workshop tiền hội thảo UNC2021 số 2: Công cụ dạy học ngoại ngữ trực tuyến

Ban Tổ chức Hội thảo Quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” trân trọng kính mời các đại biểu đăng ký tham gia Workshop tiền hội thảo số 2.
Chủ đề: Công cụ dạy học ngoại ngữ trực tuyến
Hỉnh thức: Trực tuyến qua Zoom Meetings
Thời gian: Ngày 07.3.2021
Link đăng ký: https://bit.ly/3axpWOS