unc2021.thongbao – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: unc2021.thongbao

Chương trình Hội thảo UNC2021

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” diễn ra vào 24.4.2021.   BTC xin chia sẻ Timeline của Hội thảo cũng như thông tin về các báo cáo phiên

Thông báo số 3 của Hội thảo quốc gia 2021: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”

THÔNG BÁO SỐ 3  HỘI THẢO QUỐC GIA 2021 (UNC2021) “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”  Tiếp theo Thông báo số 1 ngày 14 tháng 7 năm 2020 và Thông báo số 2 ngày 09 tháng 11 năm 2020, Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng

Link đăng ký tham gia Hội thảo UNC2021

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 24.4.2021. Các đại biểu có thể đăng ký tham gia Hội thảo tại: http://bit.ly/UNC2021dangky ………………………………………………………………………………………………. * Thời