TUẦN 49, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 49, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

THỨ HAI, 01/6/2020

 

8:00 – 9:15, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:15 – 10:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu dự tập huấn về ứng dụng CNTT trong quản trị đại học.

Thành phần tham dự: các chuyên gia CNTT được mời.

10:00 – 11:30, tại P.509, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn chấm hồ sơ thực tập khóa QH.2016.F1 đợt 3.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV và cán bộ theo quyết định số 749/QĐ-ĐHNN, ngày 29/5/2020 của Hiệu trưởng.

15:00 – 16:30, tại P.301, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp bàn về danh mục tạp chí được hỗ trợ công bố quốc tế của cán bộ.

Thành phần tham dự: Phụ trách P.KHCN và đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo và nghiên cứu của Trường.

20:00 – 21:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CĐ Trường), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

THỨ BA, 02/6/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp “Nhóm xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản trị đại học và lĩnh vực quản trị đại học và lĩnh vực đào tạo của Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025”.

Thành phần tham dự: Nhóm xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHNN ngày 15/5/2020 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại TT.CNTT

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Họp nghiệm thu tổng thể và bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu “Mua sắm thiết bị cho PTN Chuyên đề của Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2019”

Thành phần tham dự: Lãnh đạo BQLDA (ĐHQGHN); đại diện nhà thầu; các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT-HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

15:00, tại ĐH PCCC

PHT. Lâm Quang Đông dự khai giảng lớp Văn bằng 2 tiếng Anh cho CBGV Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Thị Ngoan (K.ĐT&BDNN).

20:00 – 21:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Trưởng các Khoa đào tạo ĐHCQ; Trưởng K.ĐT&BDNN, Trưởng BM. NN&VH Ả rập; Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của hiệu trưởng) và khách mời.

THỨ TƯ, 03/6/2020

 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc BGH trường THPT CNN về TS Đại học chính quy 2020 cho học sinh lớp 12.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo (Trường CNNN), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV) và khách mời.

THỨ NĂM, 04/6/2020

 

8:00 – 17:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế.

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy làm việc với đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ ĐHQGHN.

8:00 – 10:30, tại HT VĐL

Đại diện Ban Giám hiệu dự tập huấn kiến thức, kỹ năng quản trị ĐH “Cách mạng 4.0, nói và làm, nhận thức và hành động” do TS. Lê Doãn Hợp, nguyên UV TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT trình bày.

Thành phần tham dự: Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc Khoa; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch/Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc Trường, BCH Đoàn TNCS HCM, BCH Hội Sinh viên Trường; Chuyên viên các Phòng, Khoa,Trung tâm trực thuộc và các cán bộ quan tâm.

THỨ SÁU, 05/6/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm K.ĐT&BDNN, Tổ Nghiệp vụ K.ĐT&BDNN.

THỨ BẢY, 06/6/2020

 

 

 

CHỦ NHẬT, 07/6/2020

 

19:00 – 21:00, tại Studio, C5

Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long tham dự livestream tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Vũ Hải Hà (K.SPTA), Ngô Thị Minh Thu (K.NN&VH Nga), Đinh Hồng Vân (K.NN&VH Pháp), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc), Lê Hoài Ân (K.NN&VH Đức) , Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật Bản), Trần Thị Hường (K.NN&VH Hàn Quốc), Lê Thị Khuyên (BM.NN&VH Ả Rập), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN); Ban truyền thông TS ĐHCQ năm 2020 theo Quyết định của Hiệu trưởng và khách mời.

THÔNG BÁO –NHẮC VIỆC

  1. Ngày 01/6/2020 công ty điện lực Cầu giấy thông báo ngừng cấp điện từ 7:30 – 17:00.
  2. Thứ Sáu ngày 05/6/2020, tại P.410, A1, 15:00 – 15:30: tập huấn Ban chỉ đạo HĐ thi ngày 07/6/2020 theo Quyết định của Hiệu trưởng.
  3. Chủ nhật ngày 07/6/2020, tại nhà A2, C1: tổ chức kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPT CNN (đợt 2). Thành phần tham dự: cán bộ giảng viên toàn Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng.