[Video] Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2019 của ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2019 của ULIS

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu clip giới thiệu Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2019. Các thông tin tuyển sinh quan trọng nhất của ULIS đều đã được tổng hợp trong đoạn video này.

  • Thông tin tuyển sinh ĐH 2019: LINK
  • Đề án Tuyển sinh Đại học năm 2019: LINK