[Video] Những điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Những điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN năm 2019

Được coi là biểu tượng của trí tuệ và giáo dục Việt Nam, ĐHQGHN là đại học nghiên cứu có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho mục tiêu phát triển của quốc gia. ĐHQGHN luôn vận động để tiên phong, đón đầu và thích nghi với những biến chuyển của công cuộc giáo dục nước nhà. Năm nay, tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN có rất nhiều điểm mới đáng chú ý, kính mời phụ huynh và học sinh đón xem.

Theo VNU Media