[Infographic] Các mốc thời gian thi THPT quốc gia 2019 thí sinh cần lưu ý – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội