Đại hội Đảng các cấp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Đại hội Đảng các cấp

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương.

  Ảnh: TTXVN     – Ðồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG, sinh ngày: 14-4-1944, xuất thân trong gia đình nông dân; Dân tộc: Kinh – Quê quán: xã Ðông Hội, huyện Ðông Anh, thành phố Hà Nội – Nơi ở hiện nay: số 5 phố