[UNC2021] Giới thiệu diễn giả – GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2021] Giới thiệu diễn giả – GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

Ban Tổ chức Hội thảo Quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” trân trọng giới thiệu về GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm và bài nghiên cứu của tác giả tại hội thảo năm nay.

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm là giáo sư, tiến sĩ khoa học ngành ngữ văn, nhà văn hóa học nổi tiếng của Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Ngành Ngôn ngữ học; Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Việt Nam. Ông được phong hàm PGS năm 1992, GS năm 2002 và từng được bầu làm thành viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên Nga năm 1999.

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm là tác giả của nhiều công trình khoa học về ngôn ngữ và văn hóa, tiêu biểu như: Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt (xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản 7 lần), Cơ sở văn hóa Việt Nam (xuất bản lần đầu năm 1995, tái bản 7 lần), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam (xuất bản lần đầu năm 1996, tải bản 3 lần, bản dịch tiếng Pháp tái bản 3 lần, bản dịch tiếng Hoa mới ra mắt tại Đài Loan tháng 12-2019),… Với những đóng góp lớn trong các lĩnh vực khoa học và giáo dục, ông được tặng Huân chương lao động hạng III năm 2009, Huân chương lao động hạng II năm 2016, Bằng khen của Thủ tướng năm 2007,…

Hiện nay, giáo sư đang đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KHXH và NV – Trường ĐH Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) và tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu, viết sách.

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm tham gia hội thảo UNC2021 với nghiên cứu có chủ đề là: “Quan hệ ngôn ngữ – văn hóa trong nghiên cứu và giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học”. Nội dung nghiên cứu giới thiệu khái quát các hướng nghiên cứu chính về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa – hạt nhân của việc nghiên cứu và giáo dục (bao gồm cả giảng dạy và học tập) ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học. Trên cơ sở đó, đưa ra một khung lý thuyết về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa theo quan điểm của tác giả cùng những kết quả nghiên cứu chủ yếu bước đầu đã thu được theo khung lý thuyết này.

Lần đầu tham gia Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” của Trường Đại học Ngoại ngữ, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm nhận định hội thảo là cơ hội tốt để các tác giả quan tâm đến lĩnh vực này chia sẻ nghiên cứu và kết nối, tạo nên cộng đồng học thuật ý nghĩa.