[UNC2023] Diễn giả chính: Ông Bùi Quang Tuyến – Giám đốc Học viện Viettel  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2023] Diễn giả chính: Ông Bùi Quang Tuyến – Giám đốc Học viện Viettel 

Ông Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel là diễn giả chính tại Ngày chính hội của Hội thảo Quốc gia 2023: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2023). Tại ngày chính hội, ông sẽ trình bày báo cáo với chủ  đề “Tiếp cận – Triển khai chuyển đổi số trong học tập, đào tạo”. 

*Đăng ký tham dự Ngày chính hội UNC2023 miễn phí tại link: https://bit.ly/dangkithamduUNC2023

Thông tin diễn giả:

Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến là một trong những cán bộ chủ chốt tại Viettel, đã từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel, Trưởng ban Chiến lược Kinh doanh Tập đoàn Viettel, … và đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Học viện Viettel.

Ông là người đã tham gia vào việc xây dựng chiến lược, thương hiệu, trực tiếp điều hành xây dựng hệ thống kênh phân phối và các chính sách trong kinh doanh viễn thông tại Viettel. Không những vậy, ông còn là người tâm huyết trong xây dựng văn hóa, phát triển năng lực đội ngũ, luôn đổi mới sáng tạo và đưa ra tư duy/phương châm hành động “5 Làm”: “Làm khác việc đã làm; Làm tốt việc đang làm; Làm nhanh việc phải làm; Làm trước việc sẽ làm; Làm hơn việc muốn làm”.

Hiện nay, ông còn là giảng viên kiêm nhiệm/thỉnh giảng của nhiều trường đại học: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại Thương, Đại học Thương mại.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến cũng là tác giả của những cuốn sách chuyên khảo như: Năng lực động trong cạnh tranh hiện đại, Hành trình tri thức thời kinh tế số, Phát triển năng lực – Kiến tạo tương lai (Đào tạo và học tập trong doanh nghiệp hiện đại); và là diễn giả của nhiều nội dung liên quan đến: Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Chuyển đổi số, v.v.. cho các tổ chức, trường học, tập đoàn lớn, các hiệp hội doanh nghiệp.

Nội dung tóm tắt báo cáo: “Tiếp cận – Triển khai chuyển đổi số trong học tập, đào tạo”. 

Nội dung trình bày dựa trên những nghiên cứu công phu, kết hợp việc đúc rút từ các kinh nghiệm triển khai thực tiễn, đặc biệt được đánh giá cao từ các nhà quản lý giáo dục, các doanh nghiệp, cũng như các nhà khoa học, giảng viên, bởi các góc nhìn mới, phù hợp xu thế và mang tính ứng dụng cao.

Trong nội dung trình bày, diễn giả đề cập đến việc chuyển đổi số xuyên suốt từ tư duy đến hành động, minh chứng bằng giải pháp chuyển đổi số cụ thể liên quan đến việc học tập và đào tạo nói chung, việc dạy học ngoại ngữ nói riêng tại Viettel với những góc nhìn mới rất thực tiễn về:

1) Gợi mở tiếp cận chuyển đổi số trong học tập, đào tạo;

(2) Một số quan điểm, xu hướng chuyển dịch trong học tập, đào tạo thời chuyển đổi số;

(3) Đặc điểm của người học ngoại ngữ thời nay;

(4) Giải pháp By Day Learning được áp dụng tại Tập đoàn Viettel.