[UNC2022] Diễn giả chính: Ông Jerrold Frank, Trưởng đại diện Văn phòng tiếng Anh khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2022] Diễn giả chính: Ông Jerrold Frank, Trưởng đại diện Văn phòng tiếng Anh khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Ông Jerrold Frank, Trưởng đại diện Văn phòng tiếng Anh khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội là diễn giả chính tại Ngày chính hội của Hội thảo quốc gia 2022: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Tại ngày chính hội, ông sẽ trình bày báo cáo với tiêu đề “Cơ hội của các nhà giáo dục ngoại ngữ thông qua Văn phòng tiếng Anh khu vực (RELO)”.

Thông tin diễn giả:

Trước khi công tác tại Văn phòng RELO Hà Nội, Jerrold (Jerry) Frank từng làm việc tại các RELO ở Kyiv, Ukraine, Moscow, Nga, Islamabad, Pakistan. Jerry có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Trước khi gia nhập Bộ Ngoại giao, ông từng là giáo viên dạy tiếng Anh, đào tạo giáo viên tiếng Anh và quản lý các dự án tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông có bằng Thạc sĩ ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) của Đại học Hawaii tại Manoa và bằng Thạc sĩ về Văn học và Thiết kế Chương trình giảng dạy tại Đại học Missouri, Columbia.

Nội dung tóm tắt báo cáo:

Cơ hội của các nhà giáo dục ngoại ngữ thông qua Văn phòng tiếng Anh khu vực (RELO).

Văn phòng tiếng Anh Khu vực (RELO) – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội được thành lập vào năm 2015. Có tổng cộng 25 văn phòng tương tự như vậy trên thế giới, được tài trợ và điều phối bởi Cục Văn hóa và Giáo dục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. RELO tại Việt Nam có nhiệm vụ thúc đẩy thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Việt Nam, Lào, Campuchia, thông qua các chương trình tiếng Anh. RELO liên kết với các Bộ giáo dục, Sở giáo dục công lập các tỉnh, hiệp hội giáo viên tiếng Anh, các trường đại học công lập và tư thục, và các đối tác khác để cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn, trao đổi giáo dục và các nguồn lực cho giáo viên và sinh viên tiếng Anh. Trong phần trình bày này, RELO sẽ nêu bật một số cơ hội phát triển chuyên môn được mở ra cho các giáo viên dạy tiếng Anh trên khắp Việt Nam.

Đọc chương trình ngày chính hội tại: https://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-so-4-ve-hoi-thao-quoc-gia-2022-nghien-cuu-giang-day-ngoai-ngu-ngon-ngu-va-quoc-te-hoc-tai-viet-nam/