[UNC2021] Giới thiệu diễn giả – PGS.TS. Lâm Quang Đông – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2021] Giới thiệu diễn giả – PGS.TS. Lâm Quang Đông

Ban Tổ chức Hội thảo Quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” trân trọng giới thiệu về PGS.TS. Lâm Quang Đông và bài nghiên cứu của tác giả tại hội thảo năm nay.

Giới thiệu chung về diễn giả

pgs-lamquangdong

PGS.TS. Lâm Quang Đông hiện là Phó Hiệu trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài sau nhiệm kỳ Trưởng Khoa tiếng Anh rồi Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

PGS.TS. Lâm Quang Đông đã giảng dạy tiếng Anh bậc đại học từ năm 1989. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh cho người phi bản ngữ (TESOL) tại Đại học Boston, Hoa Kỳ năm 1995, ông bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học. Các môn học ông đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Tiếng Anh phổ thông, Tiếng Anh chuyên ngành, Ngữ pháp tiếng Anh, Đào tạo Phiên dịch, Nhập môn văn hoá Anh-Mỹ, Lý luận về học tập và thụ đắc ngôn ngữ, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ/ngôn ngữ thứ hai (EFL/ESL), Thiết kế chương trình và tài liệu dạy-học tiếng Anh, Ngôn ngữ học đại cương, Ngôn ngữ học tri nhận và Ngữ nghĩa học.

Lĩnh vực nghiên cứu

Ngôn ngữ học đại cương; Ngữ nghĩa học; Ngôn ngữ học tri nhận; Dịch thuật

Đề tài nghiên cứu nổi bật

  • Đề tài quốc tế do Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc KFAS tài trợ Giáo dục tiếng Anh: phương pháp và chính sách ở Hàn Quốc và bài học đối với Việt Nam. Seoul, 2012.
  • Đề tài cấp ĐHQGHN Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu có kết cấu vị từ chuỗi tiếng Việt và kết cấu tương ứng trong tiếng Anh, Hà Nội 2013
  • English Education: Methodology and Policies in Korea and Lessons Learnt for Vietnam, research grant from Korean Foundation for Advanced Studies KFAS, Seoul, 2012.
  • VNU-level research project Representational Semantic Structure of Sentences with Serial Predicates in Vietnamese and Equivalent Constructions in English, Hanoi, 2013

Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của PGS.TS. Lâm Quang Đông là giáo trình Tiếng Anh dành cho sinh viên Luật, Hà Nội: NXB ĐHQGHN, 2002; chuyên khảo Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với nhóm vị từ trao/tặng (trong tiếng Anh và tiếng Việt), Hà Nội: NXB KHXH, 2008; bản dịch tiếng Việt (NXB ĐHQGHN, 2017) chuyên khảo Ngữ nghĩa giới từ tiếng Anh: khung cảnh không gian, nghĩa nghiệm thân và tri nhận của hai tác giả Andrea Tyler và Vyvyan Evans, Cambridge: NXB Đại học Cambridge, 2003 ngoài nhiều bài báo công bố trên các tạp chí Ngôn ngữ, Ngôn ngữ & Đời sống, Từ điển học và Bách khoa thư, và Nghiên cứu nước ngoài cũng như các bài trình bày hội nghị hội thảo khác.

Báo cáo tại UNC2021

Tham dự Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2021), PGS.TS. Lâm Quang Đông sẽ trình bày báo cáo với chủ đề: “EMI: thách thức đối với sinh viên, chiến lược giải quyết của sinh viên và công tác đào tạo giáo viên EMI”. Đề tài do PGS.TS. Lâm Quang Đông, TS. Phan Thị Ngọc Lệ, ThS. Dương Thuý Hường, Lê Thị Hoàng Yến (đều đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN) hợp tác nghiên cứu.

Phần trình bày nhằm chia sẻ và phác họa hiện trạng sử dụng tiếng Anh nói riêng, và ngoại ngữ nói chung, làm ngôn ngữ dạy-học ở Việt Nam và những vấn đề cần phải giải quyết cả về lý luận và thực tiễn; tìm hiểu chiến lược giải quyết thách thức của sinh viên Việt Nam khi phải học bằng tiếng Anh nói riêng, và ngoại ngữ nói chung, để phát huy và điều chỉnh; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên EMI nói riêng, và giáo viên sẽ dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ nói chung.

PGS.TS. Lâm Quang Đông và nhóm tác giả hy vọng những kết quả được trình bày tại UNC2021 sẽ gợi mở những điều hữu ích, cần thiết cho những người quan tâm tới chủ đề tiếng Anh chuyên ngành (ESP) và tiếng Anh được dùng làm ngôn ngữ dạy-học (EMI).

——————————————————————–

ULIS NATIONAL CONFERENCE – UNC 2021
📍Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
💌Email: conference@ulis.vnu.edu.vn
📎Fanpage:
https://www.facebook.com/ulis.unc
‼️FB Group:
https://www.facebook.com/groups/ulisnationalconference
🔗Đăng ký tham gia Hội thảo: https://bit.ly/ĐK_UNC2021