Trường ĐH Ngoại ngữ tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 8 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 23 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Ngoại ngữ tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 8 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 23

Hội thảo AALA (Asian Association for Language assessment) và AFELTA (Academic Forum on English Language Testing in Asia) là hai hội thảo quốc tế về kiểm tra đánh giá được tổ chức thường niên tại các nước trong khu vực châu Á bởi các tổ chức thành viên. Với chủ đề “Classroom-based assessment in the new normal and beyond: Challenges and possibilities”,

Hội thảo AALA lần thứ 8 năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/10/2022 tại Chennai, Ấn Độ. Tham dự trực tiếp tại hội thảo có TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, với cương vị là đồng chủ tịch của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á. TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh có bài trình bày phiên toàn thể về “The Glocalization of language tests in Vietnam”, trình bày quan điểm toàn cầu hoá kết hợp với địa phương hoá trong kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam, và tác động tới kiểm tra, đánh giá ngôn ngữ tiếng Việt.

Bài trình bày của TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh tại AALA

Tại Hội thảo AALA, Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài đã có bài trình bày giới thiệu qua video clip của PGS.TS. Lâm Quang Đông trong phiên Meet the Editors. Đây cũng là lần đầu tiên Tạp chí tham gia một hội thảo chuyên môn quốc tế nhằm quảng bá và thu hút các nhà nghiên cứu, học giả đọc và gửi bài. Tạp chí đã đón nhận sự quan tâm của đông đảo người tham dự hội thảo.

Bài trình bày của PGS.TS. Lâm Quang Đông tại AALA

Tại hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, cán bộ của Trung tâm Khảo thí, đã đại diện nhóm nghiên cứu phối hợp của nhà khoa học ĐHNN-ĐHQGHN và trường Đại học Huddersfield của Anh trình bày trực tuyến báo cáo “English language assessment in Vietnam: What do we learn from a nation-wide survey?”.


Bài trình bày của ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo tại AALA

Ngày 4-5/11/2022, Hội thảo AFELTA lần thứ 23 đã diễn ra tại Băng-cốc, Thái Lan do Viện Ngôn ngữ, Đại học Chulalongkorn tổ chức. Đoàn đại biểu của Trường ĐHNN-ĐHQGHN tham dự hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Lân Trung- Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn – Hợp tác và Phát triển ĐHNN-ĐHQGHN, TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, ThS. Nguyễn Thị Lan Hường, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến – Giám đốc Trung tâm Khảo thí. TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và TS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến có bài trình bày tại hội thảo với chủ đề liên quan tới “Policies and English Language Assessment in Vietnam: Sharing from key stakeholders”.

Ban tổ chức Hội thảo chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến trình bày tại AFELTA

Hai hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học của Trường ĐHNN-ĐHQGHN kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi cơ hội hợp tác với các tổ chức và chuyên gia khảo thí trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Trường ĐHNN-ĐHQGHN tiếp tục khẳng định cam kết và uy tín về chất lượng trong kiểm tra, đánh giá giáo dục nói chung, và kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ và ngôn ngữ nói riêng.

QY