Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN”

Ngày 06/09/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN” ngày 22/09 tới.

Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Ngô Minh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường/Trưởng BTC hội thảo và các thành viên trong BTC hội thảo.

2017-09-07_8-25-21

Hội thảo do Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức nhằm trao đổi thông tin về tình hình giáo dục đa ngoại ngữ, tình hình dạy-học ngoại ngữ tại một số nước ASEAN, về chính sách giáo dục đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, về thực trạng việc kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ và vấn đề công nhận tín chỉ giữa các nước ASEAN, từ đó tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, giảng dạy và học tập ngoại ngữ, đẩy mạnh giao lưu hợp tác học thuật trong giới nghiên cứu và dạy học ngoại ngữ giữa các nước ASEAN.

Hội thảo bao gồm 3 nội dung chính là tình hình giáo dục đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, các vấn đề về chính sách giáo dục đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ gắn với vấn đề công nhận tín chỉ giữa các nước ASEAN.

Trong cuộc họp, PGS. TS. Lâm Quang Đông – Trưởng phòng KHCN đã trình bày ngắn gọn công tác chuẩn bị cho hội thảo. Bên cạnh đó, các thành viên cũng tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho các hoạt động chuẩn bị liên quan.

Kết thúc cuộc họp, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy – Trưởng Ban tổ chức hội thảo đã đưa ra ý kiến chỉ đạo cho các công tác chuẩn bị và nhấn mạnh đây là hội thảo quốc tế với 2 ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh và tiếng Việt, có nhiều đại biểu quốc tế tham dự, do đó các thành viên đều phải tích cực triển khai công việc để hội thảo diễn ra thành công.

ULIS Media