20222023.tuan19 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan19

Tập huấn Nghiệp vụ sư phạm phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho CLB Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tuổi trẻ CATP Hải Phòng

Ngày 8/11/2022, tại hội trường CATP Hải Phòng, ba thầy/cô Bộ môn Tâm lí-Giáo dục, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành buổi tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho các đoàn viên thanh niên câu lạc bộ Tuyên truyền,

Trường ĐH Ngoại ngữ tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 8 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 23

Hội thảo AALA (Asian Association for Language assessment) và AFELTA (Academic Forum on English Language Testing in Asia) là hai hội thảo quốc tế về kiểm tra đánh giá được tổ chức thường niên tại các nước trong khu vực châu Á bởi các tổ