Trường Đại học Ngoại ngữ đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc cấp Bộ GD&ĐT năm học 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc cấp Bộ GD&ĐT năm học 2020-2021

Theo Quyết định Số: 4994/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021, các tập thể Trường Đại học Ngoại ngữ được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp Bộ GD&ĐT năm học 2020 – 2021 bao gồm:

 1. Trường Đại học Ngoại ngữ
 2. Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường Đại học Ngoại ngữ
 3. Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ
 4. Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ
 5. Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ
 6. Phòng Quản trị, Trường Đại học Ngoại ngữ
 7. Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ
 8. Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Ngoại ngữ
 9. Trung tâm Công nghệ thông tin, truyền thông và Học liệu, Trường Đại học Ngoại ngữ
 10. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ
 11. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ
 12. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ
 13. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ
 14. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ
 15. Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ
 16. Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ
 17. Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ
 18. Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Ngoại ngữ
 19. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, Trường Đại học Ngoại ngữ
 20. Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á, Trường Đại học Ngoại ngữ
 21. Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
 22. Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
 23. Bộ môn Đất nước học, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
 24. Bộ môn Tiếng Anh khoa học tự nhiên, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
 25. Bộ môn Tiếng Pháp 1, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ
 26. Bộ môn Tiếng Pháp chuyên ngành, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ
 27. Bộ môn Tiếng Trung Quốc 1, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ
 28. Bộ môn Tiếng Trung Quốc 2, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ
 29. Bộ môn Phương pháp giảng dạy và Tiếng Trung Quốc chuyên ngành, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ
 30. Bộ môn Tiếng Nhật Bản 1, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ
 31. Bộ môn Tiếng Nhật Bản học, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ
 32. Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ
 33. Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ
 34. Bộ môn Tiếng Đức 2, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ
 35. Tổ Các bộ môn khoa học xã hội, Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ
 36. Tổ Các bộ môn khoa học tự nhiên, Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ
 37. Tổ Tiếng Anh, Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ